Browse by:

İdare etmek, Yönetmek, Liderlik

Az evvel sırası ile idare etmek, yönetmek, liderlik etmek kelimelerinin anlamlarına Türk Dil Kurumunun web sayfasından baktım. Anlamlarına bakmadan önce aslında bu kelimelerin her biriyle ilgili olarak aklımda bir ön fikir vardı. İdare etmek ve yönetmek fiillerini genelde birbiri yerine kullanırken, liderlik etmek diğerlerinden daha üstün nitelikler gerektiren bir vasıf görünümündeydi. Nitekim tahminlerim de çok…