Browse by:

Dil konusunda düşünceler…

Dil kelimesi ilk duyduğunuzda size ne ifade eder?  Bana ne ifade ettiğini düşünmeksizin yine açtım  Türk Dil Kurumu’nun Büyük Türkçe Sözlüğünü.  Dil öncelikle “ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı” diye tanımlanmış. Bunun dışında “gönül, yürek” , “anahtar ve “yazı kaleminin ucu” gibi anlamları da varmış. Ama benim bugün…